Вартість послуг

Попередня усна консультація безкоштовно.
Усна консультація по справі 200 грн./год. Сплачується пропорційно витраченому часу: якщо консультування тривало 15хв., вартість такої консультації - 50 грн.
Письмовий правовий висновок від 900 грн. до 1500 грн. В залежності від складності та кількості питань.
Адвокатскьий запит 700 грн.
Підбір нормативно-правової бази 900 грн.
Вивчення матеріалів справи (до 50 стор.) від 700 грн. за кожні наступні 20 сторінок - 200грн.
Складання договорів
цивільних 1150 грн.
трудових 1000 грн.
господарських 1300 грн.
зовнішньоекономічних від 1900 грн. (без перекладу)
внесення змін до договорів складених адвокатом від 50 % вартості складання договору.
Складання правоустановчих документів, та змін до них 4000 грн.
Внесення змін до правоустановчих документів, складених адвокатом від 50 % вартості складання таких документів.
Без подання до реєстратора.
Представництво в суді
фіксована оплата 400 грн./засідання.
погодинна оплата 500 грн./год.
Судове засідання може тривати як 15хв. так і понад годину, тому клієнт може обирати між фіксованою та погодинною оплатою, обрана тарифікація фіксується в договорі між адвокатом та клієнтом.
Представництво у виконавчих діях ДВС 500 грн./год.
Представництво в інших державних органах, у переговорах з приватною особою 500 грн./год. Якщо переговори тривають менше 1 год., клієнт оплачує послуги адвоката пропорційно витраченому часу роботи.
Складання позовної заяви, заяви про уточнення, зміни, доповнення позовної заяви, відзиву, заперечення на позов, пояснення сторони, складання відповідних розрахунків, клопотання про витребування чи забезпечення доказів, клопотання про забезпечення позову чи судових витрат
у першій інстанції
в цивільному процесі 2000 грн.
в господарському процесі 2500 грн.
в адміністративному процесі 1500 грн.
в кримінальному процесі 500 грн./год.
до третейського суду 1700 грн.
в апеляційній інстанції
в цивільному процесі 3000 грн.
в господарському процесі 3500 грн.
в адміністративному процесі 2500 грн.
в кримінальному процесі 500 грн./год.
в касаційній інстанції
в цивільному процесі 6500 грн.
в господарському процесі 9500 грн.
в адміністративному процесі 6500 грн.
в кримінальному процесі 500 грн./год.
Обов‘язкові платежі, необхідні для подання заяви до суду оплачуються клієнтом самостійно. За дорученням та за кошти клієнта адвокат може здійснити проплату судового збору, інших платежів від його (клієнта) імені.
Складання інших процесуальних заяв (клопотань) по справі.
в цивільному процесі 650 грн.
в господарському процесі 700 грн.
в адміністративному процесі 550 грн.
в кримінальному процесі 600 грн.
до третейського суду 550 грн.
Складання формуляру до Європейського суду з прав людини. 10 000 грн.
Зменшення суми безнадійної дебіторської або кредиторської заборгованості клієнта 5% від суми надходжень чи зменшення зобов'язань. Дебіторська заборгованість – кошти, які боргують клієнту треті особи за одержані товари, послуги, роботи. Винагорода адвоката в розмірі 5% сплачуються після їх фактичного одержання клієнтом. Кредиторська заборгованість – заборгованість клієнта перед третіми особами, яку він не може виплатити. Винагорода адвокату 5% від суми, на яку зменшилась заборгованість клієнта сплачується після набуття чинності рішенням суду чи досягненням домовленості за участю адвоката з третіми особами (кредиторами клієнта), закріплена відповідним договором.
Сторони вправі встановити погодинну оплату праці 500 грн./год.
Постійним клієнтам -10% Особи, що замовили та оплатили не менше трьох послуг адвоката.
Пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, учасникам АТО, одиноким матерям -15%
Cправа у першій інстанції
цивільний процес 4000 грн.
господарський процес 7000 грн.
адміністративний процес 5000 грн.
третейський суд 5000 грн.
Cправа у другій інстанції
цивільний процес 6000 грн.
господарський процес 9000 грн.
адміністративний процес 7000 грн.
третейський суд 7000 грн.
при перегляді рішення в апеляційній інстанції -20%
комплексне обслуговування фізичної особи (до 3 справ) 6000 грн./міс.
комплексне обслуговування юридичної особи (до 3 судових справ) 12000 грн./міс.

Договір аутсорсингу

2017 M09 18

Аутсорсинг – передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду...

Компенсація за харчування студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

2017 M09 18

...держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа...

Державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

2017 M09 18

...держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування...

Договір будівельного підряду

2017 M09 18

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт...

Договір безоплатного користування майном (позичка)

2017 M09 18

Укладаючи договір безоплатного користування майном сторони повинні усвідомлювати, що вони укладають договір позички...

Договір аутстафінгу

2017 M09 13

Аутстафінг – це надання працівників однієї особи в так звану оренду іншій особі...

Договір контрактації сільськогосподарської продукції

2017 M06 26

Традиційно договір контракції сільськогосподарської продукції називають різновидом/підвидом договору купівлі-продажу...

Договір міни

2017 M06 26

...для укладання договору міни застосовуються ті ж положення, що і до договору купівлі-продажу...

Договір купівлі-продажу

2017 M06 26

Одним із найпоширеніших цивільно-правових договорів, які укладаються в повсякденному житті повсякчас є договір купівлі-продажу...

Договір поставки

2017 M06 26

...враховуючи суб’єктний склад контрагентів, договір поставки є господарським договором...

Договір андеррайтингу

2017 M06 09

Предметом договору андеррайтингу є надання торговцем (андеррайтером) послуг емітенту щодо розміщення цінних паперів...

Докази та доказування

2017 M06 09

Поняття доказів та процедура доказування займає дуже важливе значення в кожній галузі процесуальної юриспруденції...

Виправлення описки в рішенні суду

2017 M06 08

Якщо, часом, при винесенні рішення допускаються помилки, це може утруднити, а інколи унеможливити його виконання...

Договір франчайзингу

2017 M06 06

Договір франчайзингу – це договір, згідно якого одна сторона (франчайзер) дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися своєю торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями...

Забезпечення доказів в цивільному процесі

2017 M04 05

Будь-які вимоги, що є предметом розгляду в суді повинні підтверджуватись доказами та обгрунтовуватись законодавством...

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

2017 M03 24

Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування...

Оголошення фізичної особи померлою

2017 M03 24

Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років...

Реєстрація прав на нерухоме майно

2017 M03 24

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса...

Основні засади шлюбу

2017 M03 23

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану...

Визнання шлюбу недійсним

2017 M03 23

Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду або за заявою заінтересованої особи до органу РАЦС...

Обсяг цивільної дієздатності неповнолітньої особи

2017 M03 23

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними...

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

2017 M03 23

Питання про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи розглядається виключно в судовому порядку...

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

2017 M03 23

Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття)...

Надання неповнолітній особі дозволу на шлюб

2017 M03 23

Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років...

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя

2017 M03 22

Усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування...

Відвід судді в цивільному процесі

2017 M03 21

Бувають випадки, коли відстоясти інтереси сторони в суді буває вкрай важко через діяння судді, який розглядає справу...

Ліквідація юридичної особи

2017 M03 16

Ліквідація юридичної особи за рішенням власника – це фактично припинення її існування...

Пам’ятка про права та обов’язки потерпілого

2017 M03 01

Потерпілим у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди...

Загальні засади створення юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності

2017 M03 01

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця...

Стягнення боргу за розпискою

2017 M02 17

...за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі...

Спадковий договір

2017 M02 17

Спадковий договір - це правочин, за яким одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача...

Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника

2017 M02 17

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу...

Поділ спільного майна подружжя в судовому порядку

2017 M02 17

...набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності...

Оскарження адміністративного затримання

2017 M02 17

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення...

Європейський суд з прав людини

2017 M02 16

Європейський суд з прав людини (далі – Суд) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод...

Спадкування за заповітом: право заповідача на заповіт

2017 M02 16

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців)...

Позбавлення батьківських прав

2017 M02 16

Позбавленбатьківських прав процес морально важкий, довгий та для декого його проходження є неминучим...

Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні

2017 M02 15

Значення та розуміння міжнародних договорів України є важливим в захисті порушеного права особи в суді...

Виправлення помилки у виконавчому документі

2016 M09 21

Питання, пов'язані із зверненням судового рішення до виконання, вирішує місцевий суд...

Виконання рішення суду в цивільному процесі

2016 M09 21

Рішення суду може бути виконано стороною, яку зобов’язано вчинити певні юридично значущі діяння, добровільно...

Встановлення юридичного факту розірвання шлюбу

2016 M09 20

Встановлення юридичних фактів розглядається в судовому порядку, в порядку окремого провадження...

Юрисдикційність справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

2016 M09 20

Ознайомлення з рекомендаціями полегшить вивчення справи та прогнозування можливих варіантів вирішення питання клієнта...

Розірвання шлюбу в судовому порядку за спільною заявою подружжя

2016 M09 08

Водночас, якщо розірвання шлюбу є дійсним волевиявленням подружжя ця «процедура» може відбутись в максимально коротний термін навіть при наявності в подружжя дітей...

Порядок стягнення аліментів на дитину

2016 M09 08

Порядок стягнення аліментів на дитину встановлено нормами Сімейного кодексу України...

Дещо із судової практики по цивільним справа щодо батьківства та стягнення аліментів на дитину

2016 M09 08

При розгляді судових справи щодо батьківства, стягнення аліментів суди зобов’язані враховувати роз’яснення, що містяться, зокрема, в Постанові Пленуму Верховного суду України від 15.05.2006 р. N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»...

Визнання батьківства за рішенням суду

2016 M09 08

...народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою...

Прийняття на роботу на умовах трудового договору

2016 M05 05

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору...

Що потрібно для реєстрації юридичної особи

2016 M08 04

Перш за все необхідно визначитись із організаційно-правовою формою новостворюваної юридичної особи...

Максимально допустима висота глухої огорожі

2016 M04 06

...огорожа, як правило, ставиться на межі земельних ділянок, тому зачіпаються права і інтереси сусідів...

Зменшення заробітної плати працівника у зв‘язку із змінами в організації праці

2016 M03 26

Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці...

Посадова інструкція

2016 M03 21

Посадова інструкція — це організаційно-правовий документ, в якому встановлюються основні завдання, обов'язки, права та відповідальність посадових осіб підприємства в процесі здійснення ними своєї діяльності...

Колективний договір: поняття та порядок укладання

2016 M03 18

...колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців...

Повернення позики, одержаної в іноземній валюті:

2016 M03 18

При поданні матеріалів в суд Банк надає докази одержання коштів в іноземній валюті...

Порядок притягнення органами Національної поліції до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху

2016 M02 29

Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку...

Оскарження адміністративного штрафу, накладеного органами Національної поліції за порушення Правил дорожнього руху

2016 M02 29

Для оскарження адміністративного штрафу, накладеного органами Національної поліції за порушення Правил дорожнього руху, необхідно з‘ясувати дотримання органами (посадовими особами) Національної поліції порядку притягнення до адміністративної відповідальності...

Розгляд індивідуальних трудових спорів комісіями по трудовим спорам

2016 M02 26

Трудові спори - це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між працівником (колективом працівників) і власником підприємства...

Перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом

2016 M02 26

перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом по дорожніх об'єктах допускається за окремим дозволом в порядку і за плату, що визначаються окремими актами законодавства...

Порядок тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування

2016 M02 26

Умовами, за яких створюється загроза безпеці дорожнього руху або можуть бути пошкоджені та зруйновані автомобільні дороги (далі - небезпечні умови), є, зокрема, деформація покриття...

Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника

2016 M02 25

Поновленому працівникові підприємство надає попередню роботу, яку він виконував до незаконного звільнення...

Розірвання шлюбу органами реєстрації актів цивільного стану (РАЦС)

2016 M02 25

Державна реєстрація розірвання шлюбу полягає у внесенні відповідних даних до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Підставою внесення таких даних є відповідне рішення компетентного органу...

Помилування особи, засудженої за скоєння злочину

2016 M02 22

Помилування - це індивідуальне державно-владне веління у формі вибачення особи, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості...

Особливості відкриття аптеки в України іноземним суб’єктом господарювання

2016 M02 19

Особливості відкриття аптеки в Україні іноземним суб‘єктом господарювання полягають у легалізації діяльності такої юридичної особи на території України...

Порядок відкриття аптеки в Україні

2016 M02 19

Відкрити аптеку може як фізична особа-підприємець, так і юридична особа...

Біометричний закордонний паспорт громадяна України

2016 M02 18

Оформлення, видача паспорта для виїзду за кордон громадянам здійснюється територіальними органами або підрозділами Державної міграційної служби незалежно від місця проживання громадянина...

Імпорт лікарських засобів на територію України

2016 M02 17

Імпорт лікарських засобів здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії...

Обов‘язок проходженя медичного огляду

2016 M02 13

Працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально- профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів...

Дострокове розірвання контракту, укладеного військовослужбовцем на проходженя служби в Збройних Стлах України

2016 M01 06

Контракт укладається за затвердженим зразком у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу або продовжує військову службу за контрактом...

Соціальне забезпечення інвалідів з дитинства та його батьків

2016 M01 06

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги інвалідам...

Набуття та припинення громадянства України

2015 M12 16

Громадянство України - це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках...

Які права сертифікат акцій надає його володільцю, власнику.

2015 M10 28

Перш ніж визначитись з обсягом прав володільця/власника сертифікату акцій, необхідно з‘ясувати правове значення «сертифікату акцій»...