Договір аутсорсингу

September 18, 2017

Аутсорсинг – передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Іншими словами за договором аутсорсингу замовником послуг передаються певні функції працівникам іншої компанії (аутсорсингової) для виконання тих чи інших завдань.

За договором аутсорсингу робочим місцем працівника, який безпосередньо забезпечує аутсорсингова компанія, працівник дотримується всіх встановленх роботодавцем правил роботи, а грошова винагорода сплачується по факту виконаних робіт/наданих послуг.

В свою чергу визначення аутсорсингу наведено в розд. 4 Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010,«аутсорсинг» – угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції. Таким чином, аутсорсинг – це передача однією компанією певних бізнеспроцесів, функцій або конкретних завдань на виконання іншій компанії (аутсорсеру), що спеціалізується у відповідній галузі.

Сторонами договору являються замовник та виконавець. Договір може бути зовнішньоекономічною угодою. В договорі слід обов’язково зазначити обов'язки сторін, порядок виконання робіт, умови оплати робіт, відповідальність сторін. При укладанні договору аутсорсингу, слід враховувати вимоги §1 глави 61 ЦК України.