Договір поставки

June 26, 2017

Згідно ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Таким чином, враховуючи суб’єктний склад контрагентів, договір поставки є господарським договором.

В Господарському кодексі України договору поставки присвячено §1 глави 30 ГК України.

Згідно ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору поставки є суб'єкти господарювання. Реалізація суб'єктами господарювання товарів негосподарюючим суб'єктам здійснюється за правилами про договори купівлі-продажу.

Договір поставки укладається на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення. Сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо.

Окрім предмету договору (товару) в договорі поставки зазначаються порядок розрахунку та поставки товару, ризики перевезення, відповідальність сторін, гарантійні зобов’язання, порядок виявлення та повідомлення про брак, повернення товару неналежної якості, порядок вирішення спору. Як правило, детальний опис товару викладається в додатках до договору (специфікаціях).