Виправлення описки в рішенні суду

June 08, 2017

Логічним завершенням судового процесу є винесене судом рішення: чи то викладене в ухвалі, чи в постанові, чи у вироку, чи, власне, у формі рішення.

Якщо, часом, при винесенні рішення допускаються помилки, це може утруднити, а інколи унеможливити його виконання.

Для виправлення допущеної помилки в кожному процесі допускається виправлення описок чи арифметичних помилок. В адміністративному процесі цьому питанню присв’ячена ст. 169 КАС України.

Згідно положень ст. 169 КАС України суд може з власної ініціативи або за заявою особи, що брала участь у справі, чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Питання про внесення виправлень суд може вирішити в порядку письмового провадження. У разі якщо для внесення виправлень суд визнає за необхідне провести судове засідання за присутності осіб, які беруть участь у справі, ці особи повідомляються про день, час і місце засідання. Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень – ч. 2 ст. 169 КАС України.

За результатами виправлення описки судом виноситься ухвала про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень, яка може бути оскарженою. Строки розгляду питання про виправлення описки чи арифметичної помилки не зазначені. В цивільному процесі питанню виправлення описки та арифметичної помилки присв’ячена ст. 219 ЦПК України.

Згідно ст. 219 ЦПК України суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки.

Заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні розглядається протягом десяти днів з дня її надходження – ч. 2 ст. 219 ЦПК України.

Питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що постановляється ухвала та повідомляються сторони про час і місце засідання. Водночас, неявка сторін не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.

На відміну від адміністративного процесу в цивільному процесі чітко встановлені строки, впродовж яких це питання має бути розглянутим. Водночас, ст. 219 ЦПК України не містить положень щодо можливості оскарження винесеної за резутатами розгляду питання про виправлення описки чи арифметичної помилки ухвали. В такому разі, при необхідності оскаржити ухвлалу, слід звертатись до положень Конституції України, а саме ч. 2 ст. 55 Конституції України. В господарському процесі положення про виправлення рішення суду містить ст. 89 ГПК України.

Суддя за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення.

Про про виправлення описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.

Строки виправлення описки чи арифметичної помилки в ст. 89 ГПК України чітко не зазначені, однак по аналогії закону застосовується строк десять днів з з моменту подання заяви. Також стаття не містить положень щодо можливості оскарження ухвали про виправлення описки чи відмови у її виправленні. За аналогією закону таку ухвалу можна оскаржити. Кримінальний процес: ст. 379 КПК України. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.

Згідно положень ст. 379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Питання про внесення виправлень суд вирішує в судовому засіданні. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час і місце засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень – ч. 2 ст. 379 КПК України.

Ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень може бути оскаржено – ч. 3 ст. 379 КПК України.

Як бачите, законодавець передбачив право сторін в будь-якому процесі на виправлення допущених в рішенні суду помилок. Як правило, виправлення помилок розглядаються, переважно, за заявою особи (в практиці автора цієї статті був лише один випадок, коли судді за власною ініціативною виправили допущену в рішенні суду помилку).

Процедура розгляду питання про виправлення описки чи арифметичної помилки в усіх процесах подібна і тільки адміністративний процес передбачає можливість розгляду цього питання в письмовому провадженні, що, взагалі, є можливою альтернативою розгляду справ в адміністративному процесі вцілому. Судовий збір за подання заяви про виправлення описки чи арифметичної помилки ЗУ «Про судовий збір» не передбачено.

Отже, знаючи статтю відповідного процесуального закону, читач з легкістю може скласти відповідну заяву про виправлення описки чи арифметичної помилки.

В разі наявності потреби та/чи бажання скористатися правовою допомогою, звертайтесь!