Компенсація за харчування студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

September 18, 2017

Згідно ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні стандарти, що забезпечують кожній дитині рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.

Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються, зокрема, щодо мінімального матеріального забезпечення, витрат на харчування, одяг та взуття тощо.

Норми харчування в дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів, школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591.

Приміткою 7 до додатку 4 «Норми харчування у дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладах» до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» установлено, що у разі відсутності можливості для організації повноцінного харчування у навчальному закладі студентів, які відповідно до законодавства перебувають на державному забезпеченні, та студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні або яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника, їм може виплачуватися грошова компенсація у розмірі вартості харчування у школах-інтернатах відповідного регіону з урахуванням торговельних націнок. Особам, яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника, виплачується вартість обіду.

Тож законодавством передбачається можливість компенсації вартості харчування при виникненні обставин, за яких не може бути забезпечено повноцінне харчування. З огляду на те, що жодним нормативним актом не зобов’язано студентів, які перебувають на повному державному забезпеченні або яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника, харчуватися безпосередньо у навчальному закладі, можна зробити висновок, що це їх право, а не обов’язок.

Конкретні обставини, за яких вони не можуть отримати повноцінне харчування, мають бути розглянуті керівником вищого навчального закладу на адміністративній та педагогічній радах вищого навчального закладу, а також виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, членами якої є такі студенти.

Таким чином, для одержання компенсації за харчування необхідно звернутися із заявою про надання такої компенсації до керівника закладу, в якому перебуває дитина, що перебуває на повному державному утриманні.