Відвід судді в цивільному процесі

March 21, 2017

Бувають випадки, коли відстоясти інтереси сторони в суді буває вкрай важко через діяння судді, який розглядає справу.

Наприклад, не надається можливість висловити свою правову позицію, ігноруються або необгрунтовано відхиляються заявлені клопотання, або ж, навіть, саме звернення до сторони цивільного процесу.

В таких випадках з’являються сумніви в упередженості судді. Таким чином, виникає необхідність заявити судді відвід відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 20 ЦПК України.

Інші підстави заявлення відводу чітко зазначені і ЦПК України й такими є:
  • під час попереднього вирішення цієї справи суддя брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання – п.1 ч. 1 ст. 20 ЦПК України;
  • суддя прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи – п. 2 ч. 1 ст. 20 ЦПК України;
  • суддя є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі – п.3 ч. 1 ст. 20 ЦПК України;
  • було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 11-1 ЦПК Цураїни – п.5 ч.1 ст.20 ЦПК України.

Відвід заявляється в письмовій формі та має бути обгрунтованим, підтверджений фактами/доказами. Відвід повинен бути заявленим до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.

Відвід розглядається суддею, який розглядає цивільну справу. У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі.

Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

В разі розгляду справи колегіально, відвід може бути заявлений як окремому судді, що входить до складу колегії суддів, так і колегії суддів вцілому. В такому разі заява про відвід розглядається колегією суддів, що розглядає справу.

У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому ч.3 ст. 11-1 ЦПК України.

У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається у порядку, встановленому ч.3 ст.11-1 ЦПК України.

Якщо після задоволення відводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи, тобто справа передаться на розгляд іншому суду загальної юрисдикції.

Також, ведучи мову про відвід судді в цивільному процесі, необхідно зазначити, що за навності підстав, передбачених ст. 20 ЦПК України, суддя може заявити самовідвід.

Складнішим є питання, коли при наявності підстав для відводу (самовідводу) відвід суддею відхиляється, а самовідвід, зрозуміло, не заявляється.

В такому разі є всі підстави звертатися До вищої ради правосуддя із скаргою про притягнення ссудді до дисциплінарної відповідальності відповідно до ст. 106 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».