Ліквідація юридичної особи

March 16, 2017

Ліквідація юридичної особи за рішенням власника – це фактично припинення її існування. Ліквідація можлива за рішенням власників юридичної особи або ж в примусовому порядку за рішенням суду.

В разі ліквідації юридичної особи за рішенням власників юридичної особи, таке рішення про припинення юридичної особи має бути оформлення документально, а саме складанням протоколу засідання вищого органу юридичної особи. У протоколі зазначаються наступні дані: хто буде ліквідатором чи які особи увійдуть до складу ліквідаційної комісії, визначені повноваження ліквідатора/ліквідаційної комісії, строки ліквідаційної процедури, строки для пред’явлення кредиторами своїх вимог, визначення місцезнаходження ліквідатора ліквідаційної комісії та порядку проведення ліквідаційної процедури.

Після цього уповноважена особа юридичної особи (директор, повірена особа за довіреністю) вправі звернутися до державного реєстратора, який внесе запис у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що юридична особа перебуває в процесі припинення.

Після внесення запису відбувається публікація оголошення про ліквідацію юридичної особи у Бюлетні державної реєстрації. Дане оголошення публікується державним реєстратором.

Надалі контролюючі державні органи здійснюють перевірку юридичної особи на наявність чи відсутність заборгованості перед бюджетами. Такими є фіскальна служба та управління пенсійного фонду. Саме їх довідки про відсутність заборгованості по податкам і зборам необхідні для завершення процедури ліквідації юридичної особи.

Одночасно із зверненням щодо проведення перевірки податковою, необхідно звернутись до банку, у якому у юридичної особи, що ліквідується, відкриті рахунки, та закрити їх. Залишається тільки один рахунок, який буде мати статус ліквідаційного рахунку. Він закривається вже після проведення розрахунків із кредиторами.

В разі наявності непогашених зобов’язань кредиторі вправі звернутись до ліквідаційної комісії з вимогами їх погасити в продовж місяця з моменту публікації оголошення про ліквідацію юридичної особи, такі вимоги входять до ліквідаційної маси.

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів на основі акту інвентаризації майна та його оцінки, яка проводиться протягом строку для пред’явлення вимог кредиторів, проводиться розрахунок із кредиторами.

Кредитори, вимоги яких не були визнані ліквідатором/ліквідаційною комісією мають право звернутись до суду із відповідним позовом.

В разі наявності в юридичної особи документів, які підлягають обов’язковому зберіганню (наприклад, документи кадрового діловодства), такі підлягають передачі в архівну установу.

Після закінчення строку заявлення вимог кредиторами та вчинення вищезазначених ліквідаційних дій та процедур, отримання довідок з податкової та пенсійного фонду, довідки архівної установи про прийняття документів, необхідно вдруге звернутись до державного реєстратора для внесення запис про те, що юридична особа припинена і виключена з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Юридична особа вважається ліквідованою після внесення державним реєстратором запису про виключення підприємства з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.