Розірвання шлюбу в судовому порядку за спільною заявою подружжя

September 08, 2016

Як уже згадувалось в попередій статті щодо розірвання шлюбу подружжя, таке може відбуватись органами РАЦСу ( в разі відсутності у подружжя дітей), або ж в судовому порядку (якщо в сім’ї є діти).

Водночас, якщо розірвання шлюбу є дійсним волевиявленням подружжя ця «процедура» може відбутись в максимально коротний термін навіть при наявності в подружжя дітей.

Відповідно до п. 1 ст. 109 Сімейного кодексу подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

Розглядатиметься справа в порядку окремого провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

У порядку окремого провадження розглядаються зокрема справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом – ч. 3 ст. 234 ЦПК України.

Безумовною передумовою розірвання шлюбу подружжя, яке має дітей, є наявність згоди таких осіб щодо розірвання шлюбу. В разі, якщо один із подружжя не згоден, то розірвання шлюбу в порядку окремого провадження розглядатись не буде. В такому разі слід подавати позовну заяву про розрвання шлюбу.

Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил розгляду справ в суді, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Участь заявників є обов’язковою, в зворотньому випадку суд може розцінити неявку одного із подружжя як відсутність згоди на розірвання шлюбу, наявність спору між сторонами і відмовити в розгляді справи в порядку окремого провадження.

Отже, для розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей, необхідно подати спільну заяву про розірвання шлюбу , яка буде підписана як чоловіком, так і дружиною. До заяви про розірвання шлюбу слід долучити:
 1. оригінал Свідоцтва про укладення шлюбу;
 2. нотаріально посвідчений договір між подружям про розмір аліментів, про умови здійснення кожного із подружжя права на особисте виховання дітей, визначення місця проживання дітей (з ким із подружжя проживатимуть) тощо;
 3. копії паспортів сторін;
 4. копія свідоцтва про народження дитини (дітей)
 5. оригінал квитанції про сплату судового збору (0,4 розміру мінімальної заробітної плати).

За загальним правилом заява має подаватися (пред'являються ) до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем перебування фізичної особи-відповідача (заінтересованої осби)– ч. 1 ст. 109 ЦПК України.

Однак, відповідно до ч 2. ст. 110 ЦПК України позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

Відповідно до ч. 4 ст. 109 СК України суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

Відповідно до ч. 2 ст. 114 СК України у разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб – ч. 2 ст.115 СК України, п. 7 ст. 15 ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах громадянина України осіб робиться відмітка про розірвання шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, з якою розірвано шлюб, та місця і дати державної реєстрації розірвання шлюбу.

Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду робиться в паспортах громадянина України осіб, шлюб між якими розірвано, у разі їх звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану - п. 8 ст. 15 ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Отже, підсумовуючи вищезазначене, для розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей, необхідно:
 1. подати до суду спільну заяву подружжя про розірвання шлюбу з додатками;
 2. прийняти участь у судовому засіданні для підтверження зазначених в заяві даних;
 3. після набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу звернутись до територіального органу РАЦС для проставлення відмітки в паспорті про розірвання шлюбу ( також, одержання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, зміни прізвища, а разі потреби тощо).
Використані джерела:
 • Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III;
 • Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV;
 • ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01 .07.2010 № 2398-VI;
 • ЗУ «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI;
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007 № 11.
 • Судова практика.