Що потрібно для реєстрації юридичної особи

August 04, 2016

В даній статті мова йтиметься про створення господарюючого суб‘єкта - юридичної особи.

Перш за все необхідно визначитись із організаційно-правовою формою новостворюваної юридичної особи. Коли ж ви визначились, необхідно підготувати пакет документів.

Отже, основним нормативно-правовим актом, що регулює реєстрацію юридичних осіб є ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV - надалі – Закон.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус.

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону суб’єктом державної реєстраці є , зокрема:
 • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень з державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

Тобто, ці органи виступають в якості державних реєстраторів, до ним можна звертатися для реєстрації тієї чи іншої юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону систему органів у сфері державної реєстрації становлять:
 1. Міністерство юстиції України;
 2. інші суб’єкти державної реєстрації.
Відповідно доп. 1 ч. 3 ст. 5 Закону до повноважень інших суб’єктів державної реєстрації належить забезпечення:
 • прийому документів, поданих для державної реєстрації;
 • державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;
 • ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;
 • ведення реєстраційних справ.

Акредитовані суб’єкти можуть здійснювати усі повноваження, визначені у цій частині, або здійснювати повноваження щодо забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації на підставі договору з іншим суб’єктом державної реєстрації та/або нотаріусом.

Отже, визначившись куди ви будете звертатись за реєстрацією юридичної особи, необхідно з‘ясувати, які документи слід подавати державною реєстратору та які вимоги до оформлення документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

Пакет документів, який потрібно подати для реєстрації юридичної особи встановлений ст. 17 Закону.

Відповідно до ч. 1. ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:
 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;
 2. заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
 3. установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 4. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу;
 5. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу;
 6. документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
 7. документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

Реєстраційний збір за реєстрацію новостворюваної юридичної особ, про яку йдеться в контексті даної статті, не передбачено (ст. 36 Закону).

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації встановленні ст. 15 Закону.

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:
 1. документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 2. текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 4. документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
 5. заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 6. рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;
 7. рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;
 8. установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;
 9. установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;
 10. передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом;
 11. документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
 12. документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону порядок проведення державної реєстрації юридичної особи, в контексті даної статті, на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:
 1. заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
 2. прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;
 3. виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;
 4. внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;
 5. перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
 6. перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;
 7. проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 8. формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

В будь-якому випадку, чи ви подасте пакет документів особисто, чи надішлите поштою, чи, можливо, електронним шляхом, у вас залишається опис документів, які ви подаєте до державного реєстратора. Опис поданих документів гарантує вам можливість оскарження діянь держреєстратора в разі безпідставної відмови в державній реєстрації юридичної особи.

Втім, враховуючи строки проведення реєстраційних дій, відповідно до п.1. ч. 1 ст. 26 Закону, та відсутність реєстраційного збору, відповідно до ст. 36 Закону, доцільність оскарження таких діянь кожень визначає для себе особисто.

Додатково зазначу, що Наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року № 15/5 затверджено нову форму заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, а Заява про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена ще Наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675.

Використані джерела:

 • ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV;
 • Наказ Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675 про затвердження форми Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та Порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.