Повернення позики, одержаної в іноземній валюті:

March 18, 2016
  1. Ст.1049 ЦК: „Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцеві позику (грошові кошти у тій самій сумі, такого самого роду) у строк та в порядку, що встановлені договором”.
  2. При поданні матеріалів в суд Банк надає докази одержання коштів в іноземній валюті, встановивши такий факт, безспірною є вимога повернення, принаймні, одержаних коштів в тій валюті, в якій вони видані.
  3. При здійсненні валютних операцій банки керюються одержаним в НБУ генеральною ліцензією на здійснення банківських операцій, дозволом на здійснення банківських операцій (додатком до дозволу, де зазначені контретні види банківських операцій, зокрема, валютні) – вони є індивідуальними актами, виданими на конктретну юридичну особу, хоча і не називаються «ліцензія». Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, на яке йде посилання в рішенні господарського суду 1.2. «регламентує порядок та умови видачі Національним банком України резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу (п. 1.2 Положення). В даному випадку надання кредиту не не може розцінюватись як таке. В положенні міститься визначення даного поняття, а саме: використання іноземної валюти як засобу платежу (валютна операція) - використання іноземної валюти на території України для виконання будь-яких грошових зобов'язань або оплати товарів, що придбаваються; В подальшому Порядок регламентує процедуру одержання індивідуальної ліцензії, якої банкам, як з'ясовується, і не потрібно.
  4. Ст. 9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» перелічені ті види господарської діяльності, що потребують ліцензуванню, здійснення банками валютних операцій в переліку не числиться.
  5. Водночас, ч.3 ст. 1 ЗУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» міститься визначення: "уповноважений банк" - будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів. Ст. 5 Закону: «Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом» (ч. 1 ст. 5). «Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим установам України, національному оператору поштового зв'язку на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання» (ч. 2 ст. 5 Закону). Ч. 4 ст. 5 Закону передбачено випадки, в яких необхідно одержати індивідуальну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, надання резидентам/нерезидентам кредитів в іноземній валюті в переліку не числиться.

Резюме: Банки мають право здійснювати валютні операції щодо надання банківських кредитів в іноземній валюті за наявності генеральної ліцензії та дозволу (додатку до дозволу). Зазначене підтверджується також судовою практикою.