Розірвання шлюбу органами реєстрації актів цивільного стану (РАЦС)

February 25, 2016

Бувають ситуації, коли спільне проживання подружжя в шлюбі стає неможливим, сторони вирішують розлучитися (в юриспруденції – розірвати шлюб).

Відповідно до ч.1 ст.15 ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від від 01.07.2010 № 2398-VI державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану у встановлених законом випадках.

Державна реєстрація розірвання шлюбу полягає у внесенні відповідних даних до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Підставою внесення таких даних є відповідне рішення компетентного органу:
 • рішення суду;
 • рішення органу реєстрації актів цивільного стару (РАЦС).

Дана стаття присв‘ячена розірванню шлюбу органами РАЦСу, тому питання розірвання шлюбу в судовому порядку розглядати не будемо.

Відповідно до ч.2 ст.15 ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від від 01.07.2010 №2398-VI (надалі – Закон №2398-VI) державна реєстрація розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них за їх заявою.

Заяву про розірвання шлюбу потрібно подавати особисто, однак, якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, таку заяву від його імені може подати другий з подружжя. При цьому заява повинна бути нотаріально засвідчена. Засвідчити заяву можуть також інші особи, яким законом надається таке право.

Разом із заявою про розірвання шлюбу необхідно подати квитанцію про сплату державного мита. Об‘язок сплати мита передбачений ст.20 Закону №2398-VI, його розмір встановлено Декретом Кабінету Міністрів «Про державне мито» від 21.01.1993 №7-93 (надалі – Декрет №7-93 ) та складає 8 гривень 50 копійок (0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – пп. «б» п.5 ст.3 №7-93). Декретом №7-93 встановлено пільги по сплаті державного мита для певної категорії громадян.

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться органом РАЦС після закінчення одного місяця від дня подання відповідної заяви про розірвання шлюбу. До спливу цього строку сторони або одна із сторін може відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Реєстрація розірвання шлюбу повинна проводитись в присутності заявників. Однак, у разі якщо подружжя через поважну причину не може з'явитися до органу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу у встановлений для них день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день. При цьому строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.

Також, Законом №2398-VI передбачено право звертатися за розглядом заяви про розірвання шлюбу та відповідної державної реєстрації розірвання шлюбу в порядку письмового провадження, необхідною умовою якого є:
 • наявність поважних причин неможливості явки для державної реєстрації розірвання шлюбу;
 • одним із подружжя подано письмову заяву про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження органу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу;
 • заява-згода повинна податись під час подання заяви про розірвання шлюбу або впродовж місяця з моменту такого подання;
 • у разі надсилання письмового повідомлення підпис на ньому того подружжя, який не може з'явитися, повинен бути нотаріально засвідчений.

Відповідно до ч.3 ст.20 Закону №2398-VI відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги. Згідно п.7 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» такими є, зокрема, складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Той з подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище, повинен заявити про це в органі державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах громадянина України осіб робиться відмітка про розірвання шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, з якою розірвано шлюб, та місця і дати державної реєстрації розірвання шлюбу.

Також, про факт державної реєстрації акту цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видаються відповідні свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть на бланках, виготовлених за зразками та їх описами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 №1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану" – п. 6 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 №52/5 (надалі - Правил державної реєстрації актів цивільного стану).

Також, у разі якщо один з подружжя визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за заявою другого з подружжя.

Слід відмітити, що відповідно до п.4 Правил державної реєстрації актів цивільного стану державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті проводять також виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.

Відповідно до п. 5 Правил державної реєстрації актів цивільного стану дипломатичні представництва і консульські установи України також проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті щодо громадян України, приймають і розглядають заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання. При цьому, дипломатичними представництвами і консульськими установами України державна реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу проводиться лише щодо громадян України, які постійно проживають за кордоном.

Підсумовуючи, зазначаємо, що процедура державної реєстрації розірвання шлюбу органами РАЦСу не вирішує питання поділу спільного майна подружжя, а стосується виключно реєстрації цивільного стану громадян.

Використані джерела:
 • Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від від 01.07.2010 № 2398-VI
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010р. N1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 №1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану"
 • Декрет Кабінету Міністрів «Про державне мито» від 21.01.1993 №7-93
 • Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000р. №52/5 «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні»