Добросусідство

June 03, 2020

Стосунки із сусідами не завжди складаються дружніми. Для того, щоб уникнути відповідальності за порушення прав сусіда, слід ознайомитися із правилами добросусідства, встановленими главою 17 Земельного кодексу України.

Поняття добросусідства складається із дотримання певних правил поведінки, які встановлені законом як належні.

Згідно ст. 103 ЗК України власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив) – ч. 2 ст. 103 ЗК України.

Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

У разі здійснення на земельній ділянці діяльності, яка може до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше, власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення такої діяльності на сусідній земельній ділянці на підставі ст. 104 ЗК України.

Часто трапляюся випадки, коли із сусідньої земельної ділянки проникають корені та гілля дерев. Ст. 105 ЗК України встановлено, що власник/користувач земельної ділянки вправі відрізати корені і гілля дерев чи кущів, які проникають із сусідньої, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Звичайно, все це може призвести до конфліктів із сусідами, тому краще такі дії попередньо погодити, хоча закон такої вимоги і не встановлює.

Також, дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних частинах – ст. 109 ЗК України.

Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах. Однак, сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.

Разом з цим, вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони служать межовими знаками і залежно від обставин не можуть бути замінені іншими межовими знаками.

Напевно, однією із найбільш болючіших тем добросусідства являється встановлення твердих меж земельної ділянки.

Відповідно до ч. 1 ст. 106 ЗК України власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.

Відповідно до ч. 3 ст. 106 ЗК України витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.

Бувають випадки, коли межові знаки необхідно відновити

В таких випадках потрібно, в першу чергу, користуватися даними, що містяться в земельно-кадастрової документації. А в разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки.

Якщо ж фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному повинна бути виділена однакова за розміром частина спірної ділянки.

Часто виникають спірні питання спільного використання межових споруд.

Для уникнення спору та сприяння добросусідства законодавець зазначив, що у випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.

Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.

Які ж права і обов’язки власників земельних ділянок?

Власники земельних ділянок мають право:
 • продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;
 • самостійно господарювати на землі;
 • власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;
 • використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;
 • на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
 • споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
Разом з цим, власники земельних ділянок зобов'язані:
 • забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;
 • додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
 • своєчасно сплачувати земельний податок;
 • не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
 • підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
 • своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;
 • дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
 • зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;
 • за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф.

Дотримання встановлених правил поведінки допоможе уникнути спорів та збереже гарні добросусідські стосунки.