Правовий висновок щодо нарахування процентів за кредитним договором.

June 04, 2020

Відповідно до ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно правовий акт, що містить відповідну норму права.

Відповідно до ч. 6 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Таким чином, прецедентне право стійко вкорінилось в романо германську систему права України та посідає важливу роль в суспільних правовідносинах.

Знання та проінформованість про наявність правового висновку Верховного Суду, його застосування на практиці – запорука позитивного рішення на користь особи.

Сьогоднішня стаття присв’ячена питанню нарахування процентів за кредитним договорами, оскільки кредитні правовідносини посідають важливу роль в житті чи не кожного українця.

Більшість громадян хоча б раз в житті скористається кредитними послугами. Відповідно, такий факт може породжувати спірні правовідносини щодо нарахування та сплати процентів за користування кредитними коштами.

Позиція касаційного суду не раз змінювалася щодо питання коли ж кредитодавець повинен зупинити нарахування процентів. Ймовірно, такі зміни можуть бути і в майбутньому. Тому в даній статті зазначається свіжа судова практика, правові висновки, чинні на момент написання даної статті.

Отже, відповідно до правового висновку, що міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 28 березня 2018 року у справі N 14-10цс18 нарахування процентів закінчується строком кредитування.

Згідно з частиною першою статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Припис абзацу 2 частини першої статті 1048 ЦК України про щомісячну виплату процентів до дня повернення позики у разі відсутності іншої домовленості сторін може бути застосований лише у межах погодженого сторонами строку кредитування.

Враховуючи викладене, право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред'явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК Україн. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання.

Зазначена правова позиція знайшла також підтвердження в Постанові ВС у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 06 лютого 2019 року по справі №175/4753/15-ц (провадження №61-8449св18).