Строки звернення до суду в трудових спорах. Поновлення на роботі чи зобов'язання щодо працевлаштування.

September 22, 2021

Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення – ч. 1 ст. 233 КЗпП України.

Поновлення на роботі чи зобов'язання щодо працевлаштування ніби має на меті досянення одного результату, проте це не так і строки звернення до суду різні.

По перше, у спорах про поновлення на роботі застосовується строк один місяць, в той час як до вимог про зобов’язання працевлаштування застосовується строк три місяці з моменту виявлення порушення прав.

По друге, звернутися до суду із позовом про поновлення на роботі вправі особа, яку незаконно/протиправно звільнено. В той час як із позовом про зобов’язання працевлаштування звертаються особи, трудові відносини яких з роботодавцем припиняються правомірно, проте особа має право на обов’язкове подальше працевлаштування роботодавцем при звільненні.

Слід також зазначити, що обов’язок працевлаштування можна виконати, працевлаштувавши особу і у іншого роботодавця.

Також перелік осіб, які мають право вимоги до роботодавця щодо обов’язкового подальшого працевлаштування при звільненні, має певна категорія осіб.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Верховний Суд роз'яснив, як обчилюється строк для звернення до суду в трудових спорах у постанові від 03.02.2021р. по справі № 682/2782/18.