Договір купівлі-продажу

June 26, 2017

Одним із найпоширеніших цивільно-правових договорів, які укладаються в повсякденному житті повсякчас є договір купівлі-продажу.

Ви укладаєте договір придбаваючи будь-яке майно. вцілому, природа договору зозуміла кожному. одна сторона продає (відчужує), а друга сторона придбаває майно, яке в договорі виступає товаром.

Договір купівлі-продажу багатогранний, з деякими особливостями його укладання варто ознайомитись.

По-перше, договір купівлі-продажу може укладатися як в усній, так і в письмовій формі.

Втім, для деяких видів товару, для договору купівлі-продажу законом встановлена обов’язкова письмова форма. це пов’язано, перш за все, із захистом права власності. недотримання сторонами при укладенні такого договору обов’язкової письмової форми тягне за собою визнання такого договору недійсним. такими є, зокрема, договори купівлі-продажу нерухомого майна. цьому положенню присвячена ст. 657 цк україни: договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Договір купівлі-продажу є двостороннім, таким, згідно якого кожна із сторін має права і обов’язки. сторонами договору купівлі-продажу виступають продавець і покупець. обов’язковою умовою даного договору є передача майна, що відчужується, а також його оплата за обумовлену в договорі ціну.

Таким чином, купуючи будь-який товар, скажімо, на ринку, покупець укладає з продавцем усний договір купівлі-продажу товару, уже самим погодженням придбати такий товар за визначену ціну. виконанням укладеного між сторонами договору купівлі-продажу товару буде оплата товару та передання його покупцеві.

Слід зазначити, що предметом договору купівлі-продажу може бути як існуючий товар, так і виготовлений в майбутньому.

Так само, сторони вправі погоджувати між собою порядок оплати відчужуваного майна6 чи то буде переоплата, чи розстрочка, чи післяоплата.

В разі укладання письмового договору купівлі-продажу, слід враховувати, що чим чіткіше прописані (зафіксовані) всі домовленості сторін щодо відчуження товару, тим краще. такими умовами договору є:
 • зазначення сторін згідно найменування в офіційних документах, встановлення повноважень осіб на підписання договору від імені сторони;
 • чіткий опис предмету договору – товару (майна), що відчується;
 • порядок та строк передачі товару (майна), що є предметом договору;
 • порядок, вид та строк оплати за товар (майно);
 • відповідність товару (майна) вимогам законодавства;
 • гарантійні зобов’язання;
 • права третіх осіб на товар (майно);
 • права сторін;
 • відповідальність сторін;
 • порядок змін, доповненнь, розівання договору;
 • строк дії договору тощо.

різновидами договору купівлі-продажу є договір роздрібної торгівлі, договір поставки, договір контрактації с/г продукції, договір постачання енергетичними та ін. ресурсами через приєднану мережу, договір міни, які законодавець виокремив. а також ознаки договору купівлі-продажу можуть мати так звані змішані договори, договори, які містять ознаки декількох видів договорів, поєднаних в одному.